© 2019 Lola's Empanadas

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Look for us at the

West Allis Farmers Market 

Follow our food truck

@lolasmke

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram